Χαίρετε, ονομάζομαι Άρτεμις και το πάθος μου είναι η προστασία του περιβάλλοντος! Είμαι Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ζω και εργάζομαι στην Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσω της στήλης ‘Περιβάλλον και Ζωή’, ενημερωνόμαστε, προβληματιζόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα που μας αφορούν όλους. Γιατί το περιβάλλον είμαστε όλοι εμείς. Μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα πρόσωπα που αγαπάμε!

Στις μέρες μας, οι συσκευασίες έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων λόγω των διαφόρων πλεονεκτημάτων τους. Όμως η λανθασμένη και σπάταλη χρήση και διαχείρισή τους δημιουργεί ποικίλα και σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων συσκευασίας, η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για τη διαχείρισή τους ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ορόσημο είναι η Οδηγία 94/62/ΕΚ, μέσω της οποίας, η ΕΕ στόχευε στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγοντας εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις και περιορισμό του ανταγωνισμού. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες οδηγίες, τροποποιήσεις και στρατηγικές με στόχο την προώθηση της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων συσκευασίας.

Παράλληλα με την πιο πάνω Οδηγία, υπάρχει η αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού ‘Extended Producer Responsibility – EPR’, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος εισαγωγέας ή συσκευαστής ενός προϊόντος έχει την υποχρέωση να ανακτήσει και να ανακυκλώσει ένα ποσοστό της συσκευασίας αυτής.

Με άλλα λόγια, όλες οι υπόχρεες εταιρείες έχουν ευθύνη να συλλέξουν και να ανακυκλώσουν τις συσκευασίες των προϊόντων που τοποθετούν στην αγορά. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε υπόχρεη εταιρεία θα έπρεπε να τοποθετεί έξω από το σπίτι μας έναν κάδο ανακύκλωσης μόνο για τις δικές της συσκευασίες. Μια διαδικασία πρακτικά αδύνατη. Για το σκοπό αυτό, οι υπόχρεες εταιρείες συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών (Producer Responsibility Organisations -PROs). Στην Κύπρο, το ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Οργανισμός Green Dot Κύπρου, ενώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος Οργανισμός είναι η ‘Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης-ΕΕΑΑ’. Οι Οργανισμοί αυτοί συλλέγουν και ανακυκλώνουν κάθε χρόνο τις συνολικές ποσότητες συσκευασιών που προνοεί ο Νόμος δίνοντας έτσι νομική κάλυψη στις εταιρείες-μέλη που αντιπροσωπεύουν.

Πρόγραμμα Συλλογής Συσκευασιών στην Κύπρο

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών χωρίζει τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες σε 3 κατηγορίες: PMD, Χαρτί και Γυαλί.

H κατηγορία του PMD περιλαμβάνει: πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και σακούλες, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες ποτών (τύπου tetrapak).

Η κατηγορία του χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών, δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.

Η κατηγορία του γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Στις αστικές και περιαστικές περιοχές η συλλογή των κατηγοριών PMD και Χαρτί πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα από το πεζοδρόμιο του σπιτιού, εφόσον οι συσκευασίες έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. Συνεπώς δεν χρειάζεται να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στη γειτονιά μας για τις δύο αυτές κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση. Οι κάδοι είναι απλώς υποστηρικτικοί του Συστήματος. Τα σακούλια συλλέγονται την ίδια μέρα αλλά από διαφορετικά φορτηγά προκειμένου να μην αναμειγνύονται τα υλικά μεταξύ τους.

Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2020

Σε όλες τις περιοχές οι γυάλινες συσκευασίες συλλέγονται με τη βοήθεια ειδικών κάδων για την ανακύκλωση γυαλιού, στους οποίους οι πολίτες θα πρέπει να μεταφέρουν τις γυάλινες συσκευασίες τους.

Στις τουριστικές περιοχές και σε ορισμένες κοινότητες, οι συσκευασίες θα πρέπει να μεταφέρονται σωστά διαχωρισμένες στην κοντινότερη νησίδα ανακύκλωσης και να τοποθετούνται στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης.

Πηγή: Green Dot Κύπρου, 2020

Μετά τη συλλογή, τα υλικά των κατηγοριών PMD και Χαρτί, διαχωρίζονται και στέλνονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Το Γυαλί αφότου συλλεχθεί, παραμένει στην Κύπρο, θρυμματίζεται και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο τσιμέντο και σε άλλα δομικά υλικά.#ροζδύναμη

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *