Η Έλενα Αλωνεύτη είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο σπουδών Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Ιδιωτεύει στη Λευκωσία, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Συμβουλευτική Γονέων, την Πρόληψη, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και Επικοινωνίας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η κα. Αλωνεύτη είναι εκπαιδευμένη στο σύστημα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας GRID 3 και στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι εκπαιδευμένη στην παροχή θεραπειών μέσω του προγράμματος “Phoneme Touch and Say”, καθώς επίσης και στην Παιχνιδοθεραπεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων που αφορούν ενήλικες και παιδιά.  

Αυτό το άρθρο αναφέρετε στην αναγνωστική ικανότητα παιδιών τα οποία εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού. Διάφορες έρευνες έχουν γίνει για την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), όμως ελάχιστες ερευνούν την αναγνωστική κατανόηση των παιδιών. Ιδανικά θα ήταν σημαντικό να δοθεί ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι η ανάγνωση και πώς επιτυγχάνεται η αναγνωστική ικανότητα και μετά να αναφερθούμε στην αναγνωστική ικανότητα παιδιών που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού.

Η ανάγνωση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη ζωή ενός ατόμου, είναι μια πολύπλοκη, επίκτητη, ενεργή και δύσκολη διαδικασία (Jayanti, 2016 · Whalon, 2018). Η ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών, όπου  γίνεται σύνθεση και κατασκευή εννοιών από το γραπτό κείμενο, μέσω αποκρυπτογράφησης γραπτών συμβόλων (Jayanti, 2016 · Κοκκινάκη, 2014). Ο Πόρποδας, ανάφερε πως η ανάγνωση, αφορά την μετατροπή συμβόλων (γράμμα), σε ήχο (φώνημα). Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης οι γραφημικές, σημασιολογικές και φωνολογικές πληροφορίες που απαρτίζουν μια λέξη, επεξεργάζονται (Κοκκινάκη, 2014). Ο Πόρποδας, όπως αναφέρουν οι Koulianou και Eugenikou (2013) και συμφωνεί και η Καραδήμου (2020), υποστηρίζει πως η κατάκτηση της ανάγνωσης επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την λειτουργία της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης.

Έτσι τώρα πάμε να δούμε για την αναγνωστική ικανότητα παιδιών που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού. Ερευνητές υποστηρίζουν πως παιδιά που έχουν λάβει την διάγνωση Αυτιστικού Φάσματος, μπορούν να αποκτήσουν την δεξιότητα της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση), όμως δυσκολίες παρατηρούνται στην κατανόηση της ανάγνωσης. Ακόμη σε έρευνά του ο Whalon (2018), υποστήριξε πως μικρότερα παιδιά με ΔΑΦ, έχουν καλύτερες αναγνωστικές δεξιότητες σε σχέση με μεγαλύτερα παιδιά, και ανέφερε μεταξύ άλλων πως τα παιδιά με ΔΑΦ, καθώς μεγαλώνουν η αναγνωστική τους ικανότητα μειώνεται. Επιπροσθέτως, έρευνες απέδειξαν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις γλωσσικές δεξιότητες και στην αναγνωστική ικανότητα, καθώς επίσης την σχέση ανάμεσα σε αναγνωστική ικανότητα και βαρύτητα συμπτωμάτων (ήπια-μέτρια-βαριά).

Από την άλλη, μια άλλη έρευνα υποστηρίζει πως υπάρχουν παιδιά με ΔΑΦ, τα οποία μπορούν να διαβάζουν/αποκωδικοποιούν λέξεις πριν από την συνηθισμένη ηλικία, όμως να παρουσιάζουν δυσκολίες κατανόησης. Αυτό αρχικά, υποδεικνύει την ετερογένεια των παιδιών με ΔΑΦ, στη συνέχεια αναφέρεται σε υπερλεξικό προφίλ, όπου ουσιαστικά το παιδί με ΔΑΦ, έχει την ικανότητα ανάγνωσης λέξεων πριν την καθορισμένη ηλικία και τέλος φαίνεται πως τελικά οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης καθώς και κατανόησης, πολλές φορές στα παιδιά με ΔΑΦ, δεν αναπτύσσονται παράλληλα, όπως στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, ερευνητές παρατήρησαν πως τα παιδιά με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, όταν φοιτούν σε τυπική τάξη ή σε τμήματα ένταξης, επειδή έχουν την δυνατότητα να βλέπουν και να μιμούνται τυπικούς συμμαθητές τους, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο στην απόκτηση αναγνωστικής ικανότητας.

Καταληκτικά, αντιλαμβανόμαστε πως η αναγνωστική ικανότητα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός ατόμου, άλλα και η αναγνωστική κατανόηση ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο στα παιδιά με ΔΑΦ. Ακόμη, μπορούμε να αντιληφθούμε την ετερογένεια του πληθυσμού παιδιών με Αυτισμό, το οποίο αποδεικνύουν και πολλοί ερευνητές που έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Σε επόμενό μας άρθρο, θα αναφερθούμε στην αναγνωστική κατανόηση των παιδιών που είναι και η πιο επηρεασμένη.

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *