Η λέξη πόνος προέρχεται από το λατινικό Poena που σημαίνει τιμωρία, τιμωρία από τις αμαρτίες που έπραττε ο κόσμος κατά τον μεσαίωνα. Η αντίστοιχη ελληνική…

Ο πονοκέφαλος ταλαιπωρεί σχεδόν όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως γένους, φυλή και ηλικία. Διαφέρει η περιοχή που προβάλλετε ο πόνος, η ένταση του πόνου, η συχνότητα…