Τι ακριβώς είναι τα εμφυτεύματα και πότε ενδείκνυται η τοποθέτησή τους; Υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός να εμφανίσει αλλεργία στο τιτάνιο; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να…