Πανδημία & στάση .        Σε καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιδημία και εν τέλει  πανδημία, το συναίσθημα που επικρατεί κατά κύριο λόγο είναι το…