Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα ποιες είναι οι ηλικίες οι οποίες χρήζουν λογοθεραπευτικής αποκατάστασης. Υπάρχει όριο ηλικίας; Η λογοθεραπεία αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες; Με αυτό…

Αναπτυξιακά ορόσημα! Ένα καίριο ζήτημα το οποίο προβληματίζει πολλούς γονείς. Αρκετές φορές, οι γονείς αναρωτιούνται, τι πρέπει πραγματικά να κατέχει το παιδί τους ανά ηλικία.…