Ισορροπία έχουμε? Πόσο εύκολο είναι να την διατηρήσουμε? Χάνουμε εύκολα την ισορροπία μας? Σε φυσικό επίπεδο? Σε νοητικό επίπεδο? Σε συναισθηματικό επίπεδο? Έρευνες δείχνουν ότι…