Ακόμη μια πτήση μας οδηγεί σήμερα στην λίμνη με τις κερασιές, στην Ιαπωνία. Η λέξη «sacura» σημαίνει στα ιαπωνικά «κερασιά» και καθώς ολόκληρη η περιοχή…

Η λίμνη Hillier αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς όλων των ταξιδευτών . Βρίσκεται στο Middle Island της Δυτικής Αυστραλίας.  Η μοναδικότητά της οφείλεται στο ροζ…