Η Έλενα Αλωνεύτη είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο σπουδών Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Ιδιωτεύει στη Λευκωσία, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Συμβουλευτική Γονέων, την Πρόληψη, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και Επικοινωνίας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η κα. Αλωνεύτη είναι εκπαιδευμένη στο σύστημα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας GRID 3 και στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι εκπαιδευμένη στην παροχή θεραπειών μέσω του προγράμματος “Phoneme Touch and Say”, καθώς επίσης και στην Παιχνιδοθεραπεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων που αφορούν ενήλικες και παιδιά.  

Φωνολογική Διαταραχή ορίζεται ως η δυσχέρεια στην εκμάθηση, αναπαράσταση ή και λανθασμένη οργάνωση των φθόγγων (γραμμάτων) και λανθασμένη οργάνωση του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα η φωνολογική διαταραχή αφορά, τη μεμονωμένη ορθή παραγωγή των φθόγγων (π.χ. π), όμως όταν ο φθόγγος αυτός είναι σε λέξη π.χ. (καναπές) να παράγεται αυτή η λέξη ως καναές. Η Φωνολογική Διαταραχή τις περισσότερες φορές αφορά και δυσκατάληπτη ομιλία, έτσι το παιδί δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό από τρίτα άτομα. Σημαντικό να σημειωθεί πως ένα άτομο για να διαγνωστεί με τη διαταραχή αυτή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο νευρολογικό ή ανατομικό πρόβλημα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τη φωνολογική διαταραχή με την αρθρωτική διαταραχή. Αρθρωτική διαταραχή αφορά, δυσχέρεια στην άρθρωση φθόγγων μεμονωμένα και κατά συνέπεια και σε λέξεις. Για παράδειγμα όταν ένα άτομο, παρουσιάζει δυσκολία στην παραγωγή του φθόγγου /σ/, μετά βεβαιότητας θα παρουσιάζει δυσκολία και στην παραγωγή λέξεων που εμπεριέχουν τον συγκεκριμένο φθόγγο (π.χ. σούπα).

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες οι αιτίες που οδηγούν στις φωνολογικές διαταραχές είναι: η κληρονομικότητα, τα μειωμένα ερεθίσματα από το περιβάλλον του παιδιού, συχνές ωτίτιδες, δυσκολία στην ακουστική διάκριση των ήχων. Έρευνες ακόμη έχουν δείξει πως, παιδιά με φωνολογικές διαταραχές, πολύ πιθανόν στη μετέπειτα σχολική τους ζωή να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που αφορούν την ορθογραφία, τη γραφή και την ανάγνωση.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των φωνολογικών διαταραχών, τα οποία μπορεί να παρατηρήσετε είναι:

  • Παράληψη φθόγγου ή και συλλαβής (π.χ. αντί ρόδα – όδα ή αντί μπανάνα – νάνα)
  • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (π.χ. αντί σπίτι- πίτι)
  • Αναδιπλασιασμούς (π.χ. αντί καπέλο – παπέλο)
  • Αντικατάσταση φωνημάτων (π.χ. αντί θέλω- φέλω)
  • Πτώση τελικού συμφώνου (π.χ. αντί καναπές – καναπε)
  • Μετάθεση και μετακίνηση (π.χ. αντί βιβλίο –βλιβίο)
  • Εναρμόνιση (π.χ. αντί κουτάλι – τουτάλι)

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά στα παιδιά σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με κάποιο λογοθεραπευτή. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *