Η Έλενα Αλωνεύτη είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο σπουδών Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Ιδιωτεύει στη Λευκωσία, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Συμβουλευτική Γονέων, την Πρόληψη, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και Επικοινωνίας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η κα. Αλωνεύτη είναι εκπαιδευμένη στο σύστημα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας GRID 3 και στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι εκπαιδευμένη στην παροχή θεραπειών μέσω του προγράμματος “Phoneme Touch and Say”, καθώς επίσης και στην Παιχνιδοθεραπεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων που αφορούν ενήλικες και παιδιά.  

Ο λόγος των παιδιών αναπτύσσεται κατά στάδια. Ανά αναπτυξιακό στάδιο, θα πρέπει να έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις από το παιδί. Μπορούμε να μιλήσουμε για καθυστέρηση λόγου στα παιδιά, όταν και εφ’ όσον ο λόγος που χρησιμοποιεί το παιδί δεν ανταποκρίνεται στην χρονολογική του ηλικία. Σημαντικό να υπογραμμιστεί, πως για την ανάπτυξη λόγου ενός παιδιού, είναι απαραίτητη η βλεμματική επαφή, η προσοχή, η συγκέντρωση και η μίμηση. Επιπροσθέτως σημαντικό να τονιστεί πως το κάθε παιδί, έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, όμως εάν αποκλίνει περισσότερο από το κανονικό, τότε θα πρέπει να το ψάξετε περισσότερο. Όταν αναφερόμαστε σε απόκληση περισσότερη του κανονικού, εννοούμε ο λόγος του να είναι περίπου 6-12 μήνες πιο κάτω από το κανονικό. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών κατά μέσο όρο. Σημαντικό επίσης να τονιστεί πως πολλά αίτια μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ομιλίας ενός παιδιού, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικοί, συναισθηματικοί και οργανικοί παράγοντες. Όταν αναφερόμαστε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, αναφερόμαστε π.χ. στη διγλωσσία, όταν αναφερόμαστε σε συναισθηματικούς παράγοντες αναφερόμαστε π.χ. σε συναισθηματική ανωριμότητα και τέλος οργανικούς παράγοντες αναφερόμαστε π.χ. σε νευρολογικές παθήσεις, σύνδρομα, νοητική στέρηση, αυτισμό κ.τ.λ.

Η σωστή διάγνωση ενός παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα καθυστέρησης λόγου, απαιτεί την αξιολόγηση: των προγλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού, της κατανόησης και της έκφρασής του. Ακόμη, σημαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος που χειρίζεται τα παιχνίδια, η συντακτική δομή των προτάσεών του, η άρθρωση και η φωνολογία του, οι πραγματολογικές του ικανότητες, αλλά ακόμη και οι γνωστικές του ικανότητες.

1 έτους: Ένα παιδί στην ηλικία ενός έτους, φυσιολογικά ξεκινάει να χρησιμοποιεί τις λέξεις «μαμά» και «μπαμπά», αλληλοεπιδρά μέσω του χαμόγελού του και της βλεμματικής επαφής, αλλά ακόμη αναγνωρίζει λέξεις της καθημερινότητας π.χ. νερό, ποτήρι.

2 ετών: Σε αυτή την ηλικία το παιδί χρησιμοποιεί φράσεις δύο λέξεων, ακολουθεί σύνθετες εντολές, δείχνει αντικείμενα όταν του ζητηθεί και η άρθρωσή του δεν είναι ξεκάθαρη.

3 ετών: Στην ηλικία αυτή χρησιμοποιεί τρείς λέξεις μαζί, ξεκινάει η χρήση πληθυντικού αριθμού και των άρθρων, αντιλαμβάνεται έννοιες μεγέθους και μικρές απλές ιστορίες.

4 ετών: Στα τέσσερα η ομιλία του παιδιού γίνεται πιο ξεκάθαρη, αρχίζει να γίνεται κατανοητός από τρίτα άτομα, η σύνταξη και η γραμματική επίσης αρχίζουν να αποκτούν τη σωστή δομή.

5 ετών: Το παιδί στα πέντε ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες εντολές, έχει την ικανότητα να δομήσει μια ιστορία καθώς και να παράγει πιο σύνθετες λέξεις.

Όταν οι γονείς ξεκινούν να ανησυχούν για τον ρυθμό ανάπτυξης του λόγου του παιδιού τους ή αν ο λόγος τους μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντικά αποκλίνον από τα άλλα παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας, είναι θεμιτό να συμβουλευθούν ένα λογοθεραπευτή. Μέσα από έρευνες παρατηρείται πως όσο μικρότερη είναι η ηλικία διάγνωσης, τόσο πιο νωρίς θα ξεκινήσει η θεραπευτική παρέμβαση και το πιο πιθανόν η έκβαση των θεραπειών να είναι πολύ καλύτερη και γρηγορότερη. Σημαντικό κομμάτι στη θεραπευτική παρέμβαση, διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι με την ορθή καθοδήγηση του λογοπαθολόγου βοηθούν όσο μπορούν την θεραπευτική διαδικασία.

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *