Χαίρετε, ονομάζομαι Άρτεμις και το πάθος μου είναι η προστασία του περιβάλλοντος! Είμαι Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ζω και εργάζομαι στην Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσω της στήλης ‘Περιβάλλον και Ζωή’, ενημερωνόμαστε, προβληματιζόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα που μας αφορούν όλους. Γιατί το περιβάλλον είμαστε όλοι εμείς. Μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα πρόσωπα που αγαπάμε!

Στις μέρες μας, συσκευασίες και προϊόντα φέρουν σημάνσεις, κάποιες από τις οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την ορθολογική διαχείρισή των αποβλήτων. Στη συνέχεια, ακολουθεί επεξήγηση ορισμένων σημάτων ανακύκλωσης:

Σύμβολο “Green Dot”: Το σύμβολο αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί ή ότι προέρχεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι ένα σύμβολο που τοποθετείται στις συσκευασίες και δηλώνει ότι η εταιρεία που εισάγει ή συσκευάζει το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέλος ενός Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών και συνεισφέρει οικονομικά στην ανακύκλωση της συγκεκριμένης συσκευασίας. Στην Κύπρο, το Συλλογικό Σύστημα για τη διαχείριση των συσκευασιών είναι η Green Dot Κύπρου, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο σύστημα είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι φτιαγμένη η συσκευασία. Το σύμβολο αυτό αναγράφεται με έναν αριθμό από το 1 έως το 7 στο εσωτερικό του, ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Είναι μια σήμανση που βοηθά τους ανακυκλωτές κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Στην Κύπρο, οι συσκευασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία PMD είναι αυτές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Συστήματος ή πάνω στις διάφανες σακούλες ανακύκλωσης για το PMD. Προτείνεται, να μην χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο σύμβολο από τους πολίτες για διαχωρισμό των συσκευασιών τους, καθώς μια τέτοια πρακτική πιθανώς να δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση στο ερώτημα του εάν μια συσκευασία περιλαμβάνεται στην κατηγορία PMD ή όχι.
Αναγράφεται στις συσκευασίες οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία είναι από ανακυκλώσιμα υλικά ή ό,τι μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα Συλλογικά Συστήματα Συσκευασιών για ανακύκλωση.
Υποδεικνύει ότι οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν.
European Ecolabel: Yποδεικνύει ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και είναι καλής ποιότητας. Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-for-consumers.html
Tοποθετείται σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ.) και προτρέπει στην ανακύκλωσή τους.
Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να μην τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων.
Δεν συνδέεται με την ανακύκλωση. Είναι μια υπενθύμιση προς τους πολίτες να απορρίπτουν το προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση που τυγχάνουν βιώσιμης διαχείρισης και ακολουθούν τις αρχές του Forest Stewardship Council (FSC).

Τέλος, υπάρχουν και τα πιο κάτω σήματα τα οποία αφορούν μόνο την Κύπρο και έχουν δημιουργηθεί από το Συλλογικό Σύστημα της Green Dot Κύπρου, με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη στο σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών.

Τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία PMD.
Τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Χαρτί.
Τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Γυαλί.#ροζδύναμη

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *