Η Έλενα Αλωνεύτη είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο σπουδών Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Ιδιωτεύει στη Λευκωσία, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Συμβουλευτική Γονέων, την Πρόληψη, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και Επικοινωνίας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η κα. Αλωνεύτη είναι εκπαιδευμένη στο σύστημα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας GRID 3 και στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι εκπαιδευμένη στην παροχή θεραπειών μέσω του προγράμματος “Phoneme Touch and Say”, καθώς επίσης και στην Παιχνιδοθεραπεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων που αφορούν ενήλικες και παιδιά.  

Σε συνέχεια του προηγούμενού μας άρθρου με θέμα «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Αναγνωστική Ικανότητα», συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που εμπίπτουν στο Φάσμα, κατά τη διαδικασία της αναγνωστικής ικανότητας.

Όπως σημειώθηκε στο προηγούμενό μας άρθρο, εξ’ αιτίας του ότι το Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ΔΑΦ) είναι πολύ μεγάλο, τα παιδιά που εμπίπτουν στο Φάσμα αυτό, ορισμένα μπορεί να μην έχουν δυσκολίες, ενώ άλλα μπορεί να έχουν δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα, αλλά σε διαφορετικό βαθμό το ένα από το άλλο.

Είναι κοινώς αποδεκτό από την άλλη, πως τα παιδιά που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο κομμάτι της ανάγνωσης, δεν είναι στην αναγνωστική ικανότητα, αλλά στην αναγνωστική κατανόηση. Έτσι λοιπόν, θα αναφέρουμε ορισμένα σημαντικά σημεία, τα οποία αφορούν την αναγνωστική κατανόηση παιδιών που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού.

Έρευνες, ανέφεραν πως το 65% – 82% των παιδιών με ΔΑΦ, εμφανίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση. Η δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση των παιδιών με ΔΑΦ, είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας που έχουν σε 2 παράγοντες: στην αποκωδικοποίηση λέξεων και στην γλωσσική κατανόηση. Υπογραμμίζεται πως η γλωσσική ιδίως κατανόηση, έχει άμεση σχέση με την αναγνωστική κατανόηση και σημειώνεται πως αδυναμία σε ένα εκ των 2 παραγόντων, θα επιφέρει δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση. Ακόμη, δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων, επιφέρουν δυσκολίες και στην αναγνωστική ευχέρεια, όπου δυσκολίες στην αναγνωστική ευχέρεια είναι σήμα κινδύνου για δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση.

Επίσης οι Singh και οι συνεργάτες του (2017), ανέφεραν τον διαχωρισμό παιδιών με Αυτισμό σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά παιδιά με καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όμως δυσκολίες κατανόησης γλώσσας, η δεύτερη κατηγορία αφορά καλές δεξιότητες κατανόησης γλώσσας, όμως μειωμένη ικανότητα αποκωδικοποίησης και η τρίτη κατηγορία είναι ένας συνδυασμός των άλλων δύο κατηγοριών.

Επιπροσθέτως, η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζεται εξ αιτίας της ανικανότητας να αναπτύξουν την θεωρία του Νου. Συνεπώς, οτιδήποτε αφορά το κομμάτι της ενσυναίσθησης, του μπαίνω στη θέση του άλλου τους δυσκολεύει, (π.χ. κατανόηση συναισθημάτων του κάθε χαρακτήρα στο κείμενο, κατανόηση σκέψης των ηρώων της ιστορίας).

Καταληκτικά, μέσα από τα πάραπάνω δεδομένα, γίνεται κατανοητό πως τα περισσότερα παιδιά που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού, έχουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα. Ακόμη, να προσθέσουμε πως αυτά τα στοιχεία αποτελούν μόνο ΟΡΙΣΜΕΝΑ, από τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως η αναγνωστική κατανόηση πλήττεται περισσότερο από την αναγνωστική ικανότητα.

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *