Η Έλενα Αλωνεύτη είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο σπουδών Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Ιδιωτεύει στη Λευκωσία, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Συμβουλευτική Γονέων, την Πρόληψη, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και Επικοινωνίας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η κα. Αλωνεύτη είναι εκπαιδευμένη στο σύστημα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας GRID 3 και στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι εκπαιδευμένη στην παροχή θεραπειών μέσω του προγράμματος “Phoneme Touch and Say”, καθώς επίσης και στην Παιχνιδοθεραπεία. Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων που αφορούν ενήλικες και παιδιά.  

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι εννοούμε με τον όρο Κοινωνικές Δεξιότητες και θα δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικές. Σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, καθ’ όλη τη διάρκειας της ζωής τους, διαδραματίζουν οι κοινωνικές δεξιότητες (Φιλίππου & Κουθούρης, 2014).  Έτσι λοιπόν, οι Κοινωνικές Δεξιότητες ορίζονται ως οι δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχημένη και αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και κοινωνική αλληλεπίδραση (Μαρκαριάν, 2018). Οι δεξιότητες αυτές δίνουν στα παιδιά την ικανότητα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και κοινωνικοποίησης (Psychomotor Athens, 2020).

Οι Κοινωνικές Δεξιότητες χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Αυτές είναι οι Βασικές Δεξιότητες, Διαπροσωπικές Δεξιότητες, Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, Δεξιότητες Επίλυσης Συγκρούσεων και Δεξιότητες Ομαδικότητας. Έρευνες δείχνουν πως προβλήματα στον τομέα Κοινωνικών Δεξιοτήτων μπορεί να εμφανίσουν όλα τα παιδιά για διαφορετικούς λόγους, όμως φαίνεται πως το 75% μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν ελλείψεις (Μαρκαριάν, 2018 ; Στατήρη & Ανδρέου, 2017).

Οι Κοινωνικές Δεξιότητες μπορούν να ενισχύσουν, να βελτιώσουν ή και να αναπτύξουν τη λεκτική επικοινωνία των παιδιών, καθώς και την ικανότητα να κάνουν διάλογο ή και να χρησιμοποιούν τον διάλογο. Ακόμη οι Κοινωνικές Δεξιότητες ενισχύουν την κατανόηση κανόνων και ενισχύουν και την φαντασία. Επιπροσθέτως αναπτύσσουν την Θεωρία του Νου (δηλαδή την διαδικασία να μπαίνω στην θέση κάποιου άλλου), καθώς επίσης και την ικανότητα ενσυναίσθησης. Ακόμη, μέσω των Κοινωνικών Δεξιοτήτων τα παιδιά μπορούν να έχουν έλεγχο του θυμού τους και να μάθουν να διαχειρίζονται τα νεύρα τους, από όπου και αν αυτά προκύπτουν. Τέλος οι Κοινωνικές Δεξιότητες ενισχύουν την ικανότητα παιχνιδιού και επίλυσης προβλημάτων (Αλωνεύτη, 2022; Psychomotor Athens, 2020).

Ελλείψεις στις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να επιφέρουν δυσκολίες στο μαθησιακό περιβάλλον – χαμηλή επίδοση. Ακόμη, μπορεί να εμφανιστούν σημάδια κατάθλιψης και άγχους, καθώς επίσης και επιθετικότητα. Επιπροσθέτως ελλείψεις μπορεί να επιφέρουν δυσκολίες στις σχέσεις με την οικογένειά των παιδιών, δυσκολίες στις σχέσεις με τους δασκάλους τους, αλλά ακόμη δυσκολίες και με τους συνομηλίκους τους. Οι δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν για μια επιτυχημένη επικοινωνία είναι η κατανόηση σημάτων επικοινωνίας (λεκτικών και εξωλεκτικών – γκριμάτσες, χειρονομίες), η ικανότητα κάποιος να είναι καλός και ενεργός ακροατής, η ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς του αναλόγως πλαισίου – πραγματολογία. Ακόμη σημαντικά για επιτυχημένη επικοινωνία είναι η ενσυναίσθηση, καθώς και η ικανότητα μετάδοσης μηνύματος με ακρίβεια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επικοινωνία, οι οποίοι δουλεύονται σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (Αλωνεύτη, 2022; Μαρκαριάν, 2018; Psychomotor Athens, 2020).

Σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *