Όταν ένα παιδί μεταβαίνει από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, αλλάζουν πολλά. Τα ίδια περιμένουν πως και πως να έρθουν αντιμέτωπα με καινούργια περιβάλλοντα, καινούργιους συμμαθητές,…