Στις μέρες μας το bulling το συναντάς παντού. Έχω ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά έχει επεκταθεί τόσο πολύ αυτή η κατάσταση. Από όποια κατηγορία…

Ήταν η χρονιά του 2012 με 2013. Τότε δούλευα σε δημοτικό παιδικό σταθμό στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης. Είχαμε τρία τμήματα στο κτίριο…

Πόσες από τις μαμάδες έχουν αναρωτηθεί πως όταν μετακομίσουν σε άλλη πόλη ή και χώρα τι επιπτώσεις θα έχει στο παιδί τους αυτο. Θα προσαρμοστούν…