Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα ποιες είναι οι ηλικίες οι οποίες χρήζουν λογοθεραπευτικής αποκατάστασης. Υπάρχει όριο ηλικίας; Η λογοθεραπεία αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες; Με αυτό…

Αναπτυξιακά ορόσημα! Ένα καίριο ζήτημα το οποίο προβληματίζει πολλούς γονείς. Αρκετές φορές, οι γονείς αναρωτιούνται, τι πρέπει πραγματικά να κατέχει το παιδί τους ανά ηλικία.…

Συχνά με επισκέπτονται γονείς που έχουν μικρά παιδάκια και όλοι μου κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις: Είναι ανάγκη να περιποιούμαστε τα νεογιλά δόντια; Πότε αρχίζει και…