Είμαστε χαρούμενοι? Ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε? Ικανοποιημένοι από την ζωή μας? Χαρά είναι εκείνο το συναίσθημα ευχαρίστησης που ενεργοποιείται από μια κατάσταση στην οποία…