Είμαστε χαρούμενοι? Ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε? Ικανοποιημένοι από την ζωή μας? Χαρά είναι εκείνο το συναίσθημα ευχαρίστησης που ενεργοποιείται από μια κατάσταση στην οποία…

Ισορροπία έχουμε? Πόσο εύκολο είναι να την διατηρήσουμε? Χάνουμε εύκολα την ισορροπία μας? Σε φυσικό επίπεδο? Σε νοητικό επίπεδο? Σε συναισθηματικό επίπεδο? Έρευνες δείχνουν ότι…